Oferta

Nowoczesne kominiarstwo – Mar-Komin

 

Wszelkie czynności kominiarskie wykonywane są przez naszą firmę w zgodzie z aktualnymi przepisami prawnymi takimi jak: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciw-pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 119); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. nr 74 poz. 836), a także ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 6 z 2000 r. poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami). Usługi w zakresie nowoczesnego kominiarstwa świadczymy dla klientów indywidualnych, jak również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji użyteczności publicznej.

 

Oferujemy:

  • kontrolę stanu technicznego przewodów i urządzeń kominowych,
  • zabezpieczenie przewodów kominowych przed ptakami,
  • sprawdzenie przewodów kominowych kamerą TV,
  • udrożnienie przewodów kominowych,
  • czyszczenie przewodów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych,
  • inwentaryzację z przygotowaniem opisu i rysunkiem graficznym podłączeń kominowych,
  • sporządzenie ekspertyz i opinii o przewodach kominowych do Zakładów Gazownictwa oraz Wydziałów Architektury,
  • odbiór techniczny przewodów kominowych zarówno w stanie surowym, jak i powykonawczym.

Frezowanie

Frezowanie to mechaniczne zwiększenie średnicy przewodu kominowego.

Metoda ta polega na powiększeniu średnicy przewodu kominowego bez ingerencji w konstrukcję budynku. Wykonując frezowanie kominów, skutecznie powiększamy pole powierzchni przekroju poprzecznego danego przewodu kominowego do pożądanej średnicy, jednak nie więcej niż o 1/3 szerokości cegieł wiązania komina.

Do rozwierconego komina można zastosować:

system wkładów z blachy żaroodpornej przeznaczony do paliw stałych oraz kwasoodporny do kotłów gazowych i olejowych.

 

system wkładów ceramicznych przeznaczonych do paliw stałych.

 

W rozwierconym kominie można zastosować specjalną masę uszczelniającą SKD (szlamowanie).

Wszystkie stosowane materiały posiadają atesty.

 

Szlamowanie

Jedną z przyczyn zadymienia lokali i zaczadzeń jest nieszczelność przewodów kominowych. Jest to sytuacja niebezpieczna, dlatego też tak ważne są regularne przeglądy przewodów kominowych. Dzięki nim można szybko stwierdzić nieszczelność przewodów kominowych i wykonać odpowiednie prace mające na celu uszczelnienie komina.

Szlamowanie kominów jest jedną z metod uszczelniania kominów. Zabieg ten polega na pokrywaniu wnętrza przewodów kominowych masą SKD, odporną na działanie wysokich temperatur, o dużej wytrzymałości na ścieranie. Jest to metoda bezinwazyjna i przede wszystkim skuteczna.

Masa SKD ze względu na swoje właściwości nadaje się do:

  • renowacji przewodów kominowych opalanych paliwem stałym,
  • renowacji kanałów wentylacyjnych i spalinowych.

W większości przypadków usługa szlamowania komina wykonywana jest w jeden dzień, jednak komin nadaje się do użytku po około 36 godzinach, w zależności od temperatury otoczenia.

 

Do szlamowania stosujemy atestowane zaprawy.

Montaż wkładów kominowych

Systemy kominowe z blachy kwasoodpornej do kotłów gazowych i olejowych.

 

Systemy kominowe z blachy żaroodpornej stosowane do paliw stałych.

 

Systemy kominowe z elementów ceramicznych do urządzeń grzewczych na paliwa stałe.

Wentylacja

System elementów wentylacyjnych, powszechnie nazywany systemem SPIRO, wykorzystywany jest niemal w każdej realizowanej inwestycji. System składa się z rur, kształtek oraz elementów uzupełniających wykonywanych z blachy ocynkowanej DX51D - Z275. Stosowany przez nas system elementów okrągłych, jest dostępny w następujących średnicach: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 1000, 1250 mm.